FANDOM


EquipmentEdit

*Star weapon

**Unknown rarity

Armor Styles Weapon Styles
 • Zugaikotsu**
 • Painted Flower* **
 • Hokuto
 • Amaririsu
 • Torikkusata**
 • Horikawa*
 • Nosada*
 • Hidemitsu*
 • Mimori
 • Kujaku**
 • Blue Flame* **
 • Kokuryu
 • Infinite Rebirth
 • Deadly Garden
 • Centipede Bite
 • Itsumade
 • Guardian
 • Wabi-sabi* **